Workshopy, vzdelávanie a výcvik

Najbližšie akcie

2023: Krátkodobý výcvik v individuálnej schématerapii

Účastníci výcviku získajú teoretický a praktický základ pre vykonávanie individuálnej schématerapie. Výcvik pozostáva zo 48 hodín, z toho 15 hodín sebaskúsenosti. 

Teoretická časť výcviku zahŕňa oboznámenie sa s teóriou schématerapie, vysvetlenie jednotlivých módov, schém, jadrových potrieb a konceptu limitovaného znovurodičovstva. Účastníci sa naučia aplikovať kognitívne, experienciálne, behaviorálne a imaginačné techniky schématerapie.

Výcvik je zameraný terapiu porúch osobnosti, komplexnej traumy, posttraumatickej stresovej poruchy, depresie, chronických psychických porúch a prácu s náročnými pacientami. 

Praktická a sebaskúsenostná časť výcviku zahŕňa nácvik jednotlivých techník pod supervíziou. 

Absolventi výcviku budú schopní samostatne vykonávať individuálnu schématerapiu.

Lektori výcviku: členovia Slovenského inštitútu schématerapie. 

Program výcviku je schválený Medzinárodnou spoločnosťou pre schématerapiu (ISST).  

Cena: čoskoro

Termín I. modulu: jar / leto 2023 

Termín II. modulu: leto / jeseň 2023

Pripravujeme

Organizujeme workshopy, vzdelávanie a výcvik v schématerapii. Sledujte stránku Slovenského inštitútu schématerapie alebo sa prihláste do nášho newslettera, aby vám neušli nové informácie o vzdelávaní.

Ak chcete prísť na workshopy pripravení, môžete si načítať základné informácie o schématerapii: