Slovenský inštitút schématerapie - vitajte na jeho stránke

Slovenský inštitút schématerapie je občianske združenie odborníkov so záujmom o tento psychoterapeutický smer. Našim cieľom je organizovať vzdelávanie a rozširovať povedomie o schématerapii. Chceme, aby bol tento efektívny integratívny prístup viac rozšírený aj na Slovensku

Schématerapeut pracuje s ranými detskými potrebami, ktoré neboli v detstve dostatočne naplnené

Sleduje pacientove presvedčenia o sebe a svete, ktoré získal na základe svojich skúseností (schémy)

Rieši s pacientom nefunkčné spôsoby zvládania schém a nenaplnených potrieb z detstva

Pracuje s rôznymi časťami pacientovho Self - s tými, ktoré skôr škodia, ale aj s tými, ktoré sú užitočné

Využíva na to špecifický postup, ktorý J. Young nazval limitované znovu-rodičovstvo

Efektivita Schématerapie
Na dôkazoch založená terapia

 Schématerapia je preukázateľne účinná u:

Hraničnej, dissociálnej či narcistickej poruchy osobnosti

Depresie a úzkosti

Objavujú sa štúdie o efektivite aj u ďaľších porúch

rokov vedeckého skúmania
typov porúch s preukázateľným efektom liečby
a viac vedeckých článkov

Naši členovia

Členmi nášho inštitútu sú rôzni odborníci z rôznych krajín. Patria medzi nich skúsení aj mladí terapeuti z rozličných prostredí. Spája nás záujem a chuť odovzdávať informácie a vzdelanie o schématerapii.

Kontaktujte nás