Základné detské emočné potreby

Základné detské emočné potreby sú pre schématerapiu kľúčové. Terapeut s nimi ďalej pracuje a sú dôležité aj v rámci limitovaného znovu-rodičovstva (pozri tu). Podľa Younga (1994) rozlišujeme 5 emočných detských potrieb:

Potreba bezpečia, istoty, stability a starostlivosti

Dieťa si potrebuje budovať pevné väzby s dôležitými osobami v jeho živote a chce sa cítiť v týchto vzťahoch bezpečne, prijaté a milované.

Potreba autonómie, kompetencie, vlastnej identity

Dieťa chce byť aj samostatné, chce zažiť, že je šikovné a kompetentné. Chce si vytvoriť svoju vlastnú identitu a zároveň mať pocit, že patrí k ostatným 

Potreba realistických hraníc a ich dodržiavanie

Dieťa potrebuje mať primerané hranice, ktorú sa dodržujú, ale nie sú ani príliš prísne ani príliš voľné.

Potreba slobodne vyjadrovať a mať validizované svoje emócie a svoje potreby

Dieťa potrebuje mať pocit, že jeho emócie a potreby sú dôležité a v poriadku a môže ich slobodne vyjadriť.

Potreba spontánnosti, hravosti

Dieťa sa chce aj hrať, nechať vyplaviť svoju spontaneitu bez toho, aby malo obavy zo zlyhania, či chybovania.

Ak sa tieto potreby uspokojujú počas detstva a dospievania málo alebo naopak priveľmi, dieťa sa tomu prispôsobí a vytvorí si nejaké vysvetlenie, prečo sa to deje zrovna takto. Toto vysvetlenie si postupne zvnútorňuje.  Ďalšie situácie, ktoré zažíva, ho často posilňujú. Vytvára si určité postoje a vzorce správania, ktoré sa nemenia ani po zmene vonkajšej situácie. Takto sa vytvárajú maladaptívne schémy (Young, 1994). 

Úlohou terapeuta je správne identifikovať neprimerane naplnené detské emočné potreby a v rámci terapie ich začať napĺňať

Mgr. Michaela Chupáčová. 

 

pokračovať na: Rané maladaptívne schémy

 

Literatúra

Young, J. E. 1994. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota : Proffesional Resource Exchange.