Limitované znovu-rodičovstvo a schématerapia

Ako súvisí limitované znovu-rodičovstvo a schématerapia?

Najskôr si vôbec zadefinujme, čo sa snažíme v schématerapii dosiahnuť. Jej základné ciele sú, aby pacient:

  • pochopil, uvedomil si, sledoval a registroval svoje schémy a módy,
  • postupne oslabil maladaptívne zvládacie módy,
  • vysporiadal sa s kritickými módmi,
  • postaral sa a zabezpečil emočné detské módy,
  • a podporoval a posilňoval Šťastné dieťa, Láskavého rodiča a Zdravého dospelého.
 
 

Kľúčovým a hlavným procesom, ako dosiahnuť tieto ciele, je Limitované znovu-rodičovstvo (z angl. Limited re-parenting). Terapeut pacientovi primerane nahradzuje a napĺňa potreby, ktoré boli nedostatočne alebo nadmerne napĺňané počas jeho detstva a dospievania. Je pre pacienta modelom. Vystupuje v roli Láskavého rodiča a Zdravého dospelého, ukazuje mu, ako byť Šťastným dieťaťom. Je empatický a citlivý k potrebám pacienta. Prostredníctvom toho ho postupne učí a podporuje v tom, aby bol sám sebe Láskavým rodičom, Zdravým dospelým a aby vedel objaviť aj svoje Šťastné dieťa (Young, 1994).

V rámci tohto procesu využíva terapeut celý rad kognitívnych, interpersonálnych, zážitkových či behaviorálnych techník.

Terapeut môže testovať validitu schém. Prerámcovať niektoré schémy. Vedie dialóg s módmi. Buduje s pacientom kartičky schém a módov. Využíva sa imaginácia, písanie listov, prehrávanie módov, hranie rolí a práca so stoličkami. Prepisujú sa traumatické zážitky z minulosti. Terapeut využíva empatickú konfrontáciu atď. (Young, Klosko, Weishaar, 2003). Využívajú sa aj techniky všímavosti.

 

Mgr. Michaela Chupáčová

 

Pokračujte na: Efektivitu schématerapie

Aký môže byť terapeut v rámci Limitovaného znovu-rodičovstva

Literatúra

Young, J. E. 1994. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota : Proffesional Resource Exchange.

Young, J. E., Klosko, J.S.,  Weishaar M.E. 2003. Schema Therapy : A Practioner’s Guide. New York : Guilford Publications. ISBN 1593853726.