Slovenský inštitút schématerapie: členovia

Slovenský inštitút schématerapie
doc. PhDr. Miloš Šlepecký Csc., predseda Slovenského inštitútu schématerapie

Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. krajský psychológ

Je medzinárodne certifikovaným supervízorom schématerapie. Má ukončený výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii v Prahe a v holotropnom dýchaní v St. Helena v Kalifornii. Absolvoval výcvik v individuálnej schématerapii, psychoterapii psychóz, v hypnóze, v gestalt terapii a v biofeedbackových metódach. Je členom americkej psychologickej asociácie aj medzinárodnej spoločnosti schématerapie. Je výkonným riaditeľom Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT a predsedom Slovenského inštitútu schématerapie, pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave aj Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Získal pokročilý medzinárodný certifikát v individuálnej schématerapii (úroveň advanced). Je autorom a spoluautorom desiatok odborných článkov a publikácii ako:

Komunikácia a sebapresadenie, Ako zvládnuť stres, Poruchy osobnosti, Obsedantne kompulzívní porucha a jak se ji bránit, Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch, Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii, atď.

 

prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., riadny člen Slovenského inštitútu schématerapie

Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

Prof. Praško je český psychiater a psychoterapeut, prednosta Kliniky psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc. Je členom Európskej asociácie pre behaviorálnu a kognitívnu terapiu, Českej spoločnosti prekognitívno behaviorálnu terapiu, Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně a Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti. Je autorom a spoluautorom množstva odborných článkov a publikácii, napríklad:

Deprese a jak ji zvládat, Poruchy osobnosti, Nespavost, Sociální fobie, Jak vybudovat a posílit sebedůvěru, Agorafobie a panická porucha, Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat, Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch,Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii, Hraničná porucha osobnosti a mnoho iných. 

Slovenský inštitút schématerapie
PhDr. Antónia Kotianová, PhD., riadna členka Slovenského inštitútu schématerapie

PhDr. Antónia Kotianová, PhD.

Pracuje ako klinická psychologička a psychoterapeutka. Má absolvovaný výcvik v schématerapii (standard level), kognitívno behaviorálnej terapii,  v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach, základný a pokračujúci výcvik v klasickom a Ericksonovskom smere hypnózy. Je medzinárodne certifikovaná schématerapeutka.

Michal fotka (1)
PhDr. Michal Kotian, podpredseda Slovenského inštitútu schématerapie

PhDr. Michal Kotian

Pracuje ako klinický psychológ v oblasti diagnostiky, bio /neurofeedbacku a psychoterapie. Aktuálne je v procese získavania medzinárodného schématerapeutického certifikátu. Absolvoval výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii, biofeedbackových a neurofeedbackových metódach, v hypnóze a relaxačných technikách a v kontextuálnej schématerapii.

IMG_20200907_093839 (1)
PhDr. Michaela Kotian Chupáčová, riadna členka Slovenského inštitútu schématerapie

PhDr. Michaela Kotian Chupáčová

Psychologička v oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a bio / neurofeedbacku, absolvovala výcvik v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach, je zaradená v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie a v štúdiu certifikačnej pracovnej činnosti psychoterapia, vo výcviku v kognitívno behaviorálnej terapii. Aktuálne je v procese získavania medzinárodného schématerapeutického certifikátu.