Na dôkazoch založená psychoterapia

Napriek tomu, že ide o relatívne mladý psychoterapeutický smer, efektivita schématerapie sa študuje čoraz viac.  Počet výskumov v schématerapii neustále narastá. 

Pôvodne bolo hlavným cieľom schématerapie liečiť poruchy osobnosti (predovšetkým hraničnú PO), postupne sa však záber ST rozširuje aj na úzkostné a depresívne poruchy.

Za relatívne krátky čas svojej existencie sa preukázala dostatočná efektivita schématerapie  v liečbe nasledujúcich psychických porúch:

Okrem uvedených porúch pribúdajú výskumy aj v ďalších oblastiach. Relatívne sľubne sa javí ST aj v duálnej liečbe závislostí s poruchami osobnosti (Ball, Young 2000; Ball a kol. 2005) či u porúch príjmu potravy (Simpson a kol., 2010).

Pre podrobnejší prehľad efektivity a praktického využitia schématerapie odporúčame publikáciu Tretia vlna v kognitívno behaviorálnej terapii (Šlepecký a kol., 2018).

 

PhDr. Michal Kotian

Literatúra

Ball, S.A., Cobb-Richardson, P., Connolly, A.J., Bujosa, C.T., O’Neall, T.W. 2005. Substance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. Comprehensive Psychiatry, 46(5):371-379.

Ball, S.A, Young, J. 2000. Dual Focus Schema Therapy for Personality Disorders and Substance Dependence: Case Study Results. Cognitive and Behavioral Practice 7(3):270-281.

Bamelis, L. Evers , S., Spinhoven, P., Arntz, A. 2014. Results of a Multicenter Randomized Controlled Trial of the Clinical Effectiveness of Schema Therapy for Personality Disorders. The American Journal of Psychiatry, 171(2):305–322.

Bakos, D.S., Gallo, A.E., Wainer, R. 2015. Systematic review of the clinical effectiveness of schema therapy. Contemporary Behavioral Health Care, 1(1):11–15.

Farrell, J.M., Shaw, I.A., Webber, M.A. 2009. A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: a randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(2):317-328.

Hawke, L. D., Provencher, M. D. 2011. Schema Theory and Schema Therapy in Mood and Anxiety Disorders: A Review. Journal of Cognitive Psychotherapy, 25(4):257-276.

Kasyanik, P. 2018. Schema therapy articles bibliography. 1 – 88.

Körük, S., Özabacı, N. 2018. Effectiveness of Schema Therapy on the Treatment of Depressive Disorders: A Meta-Analysis. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry; 10(4):470-480.

Sempértegui, G.A., Karreman, A., Arntz, A., Bekker, M. 2013. Schema therapy for borderline personality disorder: A comprehensive review of its empirical foundations, effectiveness and implementation possibilities. Clinical Psychology Review, 33(3):426-447.

Simpson, S.G., Morrow, E., van Vreeswijk, M., Reid, C. 2010. Group schema therapy for eating disorders: a pilot study. Frontiers in Psychology, 1(182):1-10.

Šlepecký, M., Praško, J., Kotianová, A., Vyskočilová, J. 2018. Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii. Nové směry. Praha: Portál, 232 s.