Na dôkazoch založená psychoterapia

Napriek tomu, že ide o relatívne mladý psychoterapeutický smer, efektivita schématerapie sa študuje čoraz viac.  Počet výskumov v schématerapii neustále narastá. 

efektivita schématerapie
Počet publikovaných štúdií týkajúcich sa schématerapie do júna 2018 (upravené podľa Kasyanik, 2018)

Pôvodne bolo hlavným cieľom schématerapie liečiť poruchy osobnosti (predovšetkým hraničnú PO), postupne sa však záber ST rozširuje aj na úzkostné a depresívne poruchy.

Za relatívne krátky čas svojej existencie sa preukázala dostatočná efektivita schématerapie  v liečbe nasledujúcich psychických porúch:

Okrem uvedených porúch pribúdajú výskumy aj v ďalších oblastiach. Relatívne sľubne sa javí ST aj v duálnej liečbe závislostí s poruchami osobnosti (Ball, Young 2000; Ball a kol. 2005) či u porúch príjmu potravy (Simpson a kol., 2010).

Pre podrobnejší prehľad efektivity a praktického využitia schématerapie odporúčame publikáciu Tretia vlna v kognitívno behaviorálnej terapii (Šlepecký a kol., 2018).

 

Mgr. Michal Kotian

Literatúra

Ball, S.A., Cobb-Richardson, P., Connolly, A.J., Bujosa, C.T., O’Neall, T.W. 2005. Substance abuse and personality disorders in homeless drop-in center clients: symptom severity and psychotherapy retention in a randomized clinical trial. Comprehensive Psychiatry, 46(5):371-379.

Ball, S.A, Young, J. 2000. Dual Focus Schema Therapy for Personality Disorders and Substance Dependence: Case Study Results. Cognitive and Behavioral Practice 7(3):270-281.

Bamelis, L. Evers , S., Spinhoven, P., Arntz, A. 2014. Results of a Multicenter Randomized Controlled Trial of the Clinical Effectiveness of Schema Therapy for Personality Disorders. The American Journal of Psychiatry, 171(2):305–322.

Bakos, D.S., Gallo, A.E., Wainer, R. 2015. Systematic review of the clinical effectiveness of schema therapy. Contemporary Behavioral Health Care, 1(1):11–15.

Farrell, J.M., Shaw, I.A., Webber, M.A. 2009. A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: a randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(2):317-328.

Hawke, L. D., Provencher, M. D. 2011. Schema Theory and Schema Therapy in Mood and Anxiety Disorders: A Review. Journal of Cognitive Psychotherapy, 25(4):257-276.

Kasyanik, P. 2018. Schema therapy articles bibliography. 1 – 88.

Körük, S., Özabacı, N. 2018. Effectiveness of Schema Therapy on the Treatment of Depressive Disorders: A Meta-Analysis. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry; 10(4):470-480.

Sempértegui, G.A., Karreman, A., Arntz, A., Bekker, M. 2013. Schema therapy for borderline personality disorder: A comprehensive review of its empirical foundations, effectiveness and implementation possibilities. Clinical Psychology Review, 33(3):426-447.

Simpson, S.G., Morrow, E., van Vreeswijk, M., Reid, C. 2010. Group schema therapy for eating disorders: a pilot study. Frontiers in Psychology, 1(182):1-10.

Šlepecký, M., Praško, J., Kotianová, A., Vyskočilová, J. 2018. Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii. Nové směry. Praha: Portál, 232 s.