Čo sú to maladaptívne zvládacie štýly?

Aktivácia schémy spôsobuje u človeka dyskomfort, objavujú sa nepríjemné pocity a s tým sa človek potrebuje vyrovnať. Vytvára si preto maladaptívne zvládacie štýly. Ide o to, čo človek v danej situácií robí, resp. ako koná, aby minimalizoval nepríjemné prežívanie spôsobené aktiváciou schémy. Jeden zvládací štýl sa pritom môže prejaviť rôznymi zvládacími reakciami. (Šlepecký, Praško a kol., 2018). Pri tomto správaní však nedôjde k primeranému naplneniu nenaplnených detských potrieb. 

Alex svoje schémy zvláda vyhýbaním (zvládací štýl). Keď sa cíti zle, ide sa vybiť na bicykel (zvládacia reakcia) alebo si zahrá hru na počítači (zvládacia reakcia). Naposledy mu dobre padlo, keď sa s kamarátmi zabavili a popili v bare (zvládacia reakcia).

Rozlišujeme tri základné maladaptívne zvládacie štýly:

Prijatie

Eva mala schému Seba-obetovania / Prehnanej zodpovednosti a preto vždy dávala veľa druhým a nikdy nič nepýtala späť. Peter sa vždy snažil udržovať v pokoji a vystupovať bez emócií, pretože veril svojej schéme Emočnej inhibície. Lucia mala schému Zlyhania. Neplnila si povinnosti poriadne, pristupovala k nim nedbanlivo a ľahostajne.

Prijatie sa podobá reakcii „zamrznutia“ na stresový podnet (nie sme schopní robiť nič). Človek príjme schému, nesnaží sa s ňou nejako bojovať  (hyperkompenzovať) ani jej uniknúť (vyhnúť sa). Koná, ako by bola schéma pravdivá. Akceptuje emočnú bolesť, cíti sa smutne, vinne či má zlosť. Nesnaží sa naplniť svoje potreby, dokonca ich ani nevníma. Reaguje detskými emóciami na aktiváciu schémy (Young, 1994; Šlepecký, Praško a kol. 2018)..

Vyhnutie sa

Alena so schémou Seba-obetovania nemala rada situácie, ktoré priam nabádali k dávaniu, pomáhaniu alebo k braniu či prijatia pomoci. Júlia trpela schémou Emočnej inhibície a preto neznášala, keď sa jej kamarátky rozprávali o svojich pocitoch a vyhýbala sa emočným vypätím situáciám. Ondrej často odkladal svoje povinnosti. Ak mal robiť nejakú zmenu, radšej to nechal tak. Vyhýbal sa tak aktivácií svojej schémy Zlyhania.

Vyhnutie sa je podobné úteku ako reakcii na stresový podnet (snažíme sa dostať čo najďalej). Človek sa snaží, aby sa schéma ani len nespustila. Ak sa niečo nepríjemné objaví (pocit, predstava), reakcia tohto človeka je urobiť niečo, aby odpútal pozornosť (zajedanie emócií, hranie hier, pitie, nadmerná práca a pod.). Alebo sa už pre istotu vopred vyhýba situáciám, kedy by sa mohla aktivovať ich schéma a zároveň by sa objavili nepríjemné pocity (Young, 1994; Šlepecký, Praško a kol., 2018).

Hyperkompenzácia

Peter dával druhým len minimum, tak málo, ako bolo len možné. Pritom sa mu často objavovala schéma Seba-obetovania. Lenka trpela schémou Emočnej inhibície. Vždy sa snažila byť dušou partie, aj keď to pôsobilo vynútene a neprirodzene. Dominika so schémou Zlyhania skončila medicínu s červeným diplomom. Nikdy nemala na vysvedčení dvojku.

 Hyperkompenzácia je analógiou k útoku pri objavení sa stresového podnetu (idem bojovať). Ľudia konajú, premýšľajú a prežívajú emócie tak, akoby ich schéma nebola pravdivá. Keď sa schéma aktivuje, zaútočia na ňu a konajú opačne. Navonok sú sebaistí a pevní, ale vo vnútri cítia tlak schémy. Hrozí, že sa schéma znova objaví (Young, 1994; Šlepecký, Praško a kol., 2018).

Ak sa aktivuje u človeka jedna alebo viacero maladaptívnych schém, často človek skončí u nejakého konkrétneho správania (maladaptívnej zvládacej reakcii). Súborom týchto reakcií sú konkrétne maladaptívne zvládacie štýly. . Okrem toho sa však sa u človeka vystriedajú rôzne ďalšie emočné stavy, myšlienky či prejavy správania, ktoré sú viac alebo menej adaptívne. Môžu sa striedať rýchlo aj pomalšie. Young (1994) ich nazval módy.  Poznáme detské módy, dysfunkčné zvládacie módy, dysfunkčné rodičovské módy a mód zdravého dospelého (Young, Klosko, Weishaar, 2003).

 

Mgr. Michaela Chupáčová

 

Pokračujte na: Základy práce

Literatúra

 

Šlepecký M, Praško, J. a kolektív. 2018. Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii. Praha: Portál.

Young, J. E. 1994. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota : Proffesional Resource Exchange.

Young, J. E., Klosko, J.S.,  Weishaar M.E. 2003. Schema Therapy : A Practioner’s Guide. New York : Guilford Publications. ISBN 1593853726.