Workshopy, vzdelávanie a výcvik

Organizujeme workshopy, vzdelávanie a výcvik v schématerapii. Sledujete stránku Slovenského inštitútu schématerapie alebo sa prihláste do nášho newslettera, aby vám neušli nové informácie o vzdelávaní.

Najbližšie akcie

Tento teoretický webinár organizujeme v rámci výcviku Schématerapia detí a adolescentov. Webináre sú určené frekventantom nášho výcviku, ale aj ostatnej profesnej verejnosti, ktorá má záujem o prehlbovanie poznatkov zo schématerapie.

Webinár je vedený v anglickom jazyku, prekladanie bude zabezpečené.

Cena: zdarma

Prihlásenie: prosím kliknite sempred začiatkom webinára obdržíte emailom link na prihlásenie, nebude nutné zadávať žiadne prihlasovacie údaje.

Lektor: Maria Galimzyanova, PhD. – certifikovaná schématerapeutka a supervízorka

Trvanie: 3 hodiny

Predpoklad: základné poznatky a informácie o schématerapii

Tento teoretický webinár organizujeme v rámci výcviku Schématerapia detí a adolescentov. Webináre sú určené frekventantom nášho výcviku, ale aj ostatnej profesnej verejnosti, ktorá má záujem o prehlbovanie poznatkov zo schématerapie.

Webinár je vedený v anglickom jazyku, prekladanie bude zabezpečené.

Cena: zdarma

Prihlásenie: prosím kliknite sempred začiatkom webinára obdržíte emailom link na prihlásenie, nebude nutné zadávať žiadne prihlasovacie údaje.

Lektor: Maria Galimzyanova, PhD. – certifikovaná schématerapeutka a supervízorka 

Trvanie: 3 hodiny

Predpoklad: základné poznatky a informácie o schématerapii

V dôsledku opatrení súvisiacich so zastavením šírenia koronavírusu COVID-19 sme 2. a 3. modul v Schématerapií detí a adolescentov presunuli na jeseň 2020. O presných termínoch vás budeme informovať v najbližšej dobe. Pokračovanie 1. modulu. Výcvik vedú zahraniční lektori, prekladanie bude zabezpečené. Jedným z lektorov bude Paul Kasyanik, Ph.D. – certifikovaný tréner a supervízor ISST s 35-ročnou praxou v psychoterapii.  Druhým lektorom bude Maria Galimzyanova, PhD – certifikovaná pokročilá schématerapeutka a trénerka s dlhoročnou praxou v psychoterapii a poradenstve. Za tento modul obdržíte 24 tréningových hodín. Spolu s 1. modulom získate 42 výcvikových hodín v schématerapii detí a adolescentov. Cena 2. modulu: 320 eur Údaje k platbe:  účastníkom bude vystavená faktúra Počet účastníkov: max 40. Podmienka: absolvovanie 1. modulu Prihlásenie je len pre účastníkov, ktorí absolvovali 1. modul  Miesto konania: Vila Vista, Demänovská dolina, Liptovský Mikuláš Ubytovanie: účastníci výcviku sa môžu ubytovať so zľavou priamo na mieste konania (cenník). Kontakt: info@vilajasna.sk,v objednávke uveďte, že sa zúčastňujete výcviku

Pripravujeme

Výcvik bude zameraný na skupinové techniky schématerapie. Viac informácií ešte doplníme.

Naše výcviky sú primárne určené pre odborníkov z praxe, ktorí chcú získať poznatky o schématerapii a naučiť sa techniky a konkrétne postupy, ako ďalej pracovať so svojimi klientmi. Pre účasť vo výcviku, nie je potrebné byť certifikovaným psychoterapeutom s ukončenou CPČ v psychoterapii.
Na vzdelávanie sa môže prihlásiť:
 – frekventanti akýchkoľvek psychoterapeutických výcvikov
 – kolegovia s už ukončeným psychoterapeutickým výcvikom 
 – akýkoľvek ďalší odborníci z radov psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a príbuzných profesií, ktorí sa zaujímajú o schématerapiu 
 
Ak si nie ste istí, či je toto vzdelávanie pre Vás, pokojne nám napíšte mail na: institutschematerapie@gmail.com
Každý z frekventantov dostane potvrdenie o účasti spolu s kreditmi od Slovenskej komory psychológov. Získa základy z teórie a osvojí si praktické postupy a techniky práce v tej konkrétnej oblasti (skupinová, individuálna schématerapia alebo schématerapia detí a adolescentov…). Súčasťou výcviku sú aj seba-skúsenostné cvičenia konkrétnych techník. Tieto poznatky budú môcť účastníci implemetovať do svojej praxe. 
 
Cieľom vzdelávania je, aby každý účastník bol schopný samostatne pracovať so svojim klientom v rámci schématerapie 
 
Je možné získať medzinárodne uznávaný certifikát v schématerapii, ktorý vydáva Medzinárodná spoločnosť schématerapie ISST. Len tí účastníci, ktorí splnia podmienky stanovené ISST a získajú certifikát, budú môcť používať označenie schématerapeut
 
Absolventi výcviku budú môcť využívať techniky a postupy schématerapie vo svojej praxi tak, ako ich k tomu oprávňuje ich vzdelanie a kvalifikácia.
 
 
1. je potrebné mať povolenie na vykonávanie psychoterapie na Slovensku alebo minimálne byť v procese získania povolenia (t.z. zaradený v CPČ v psychoterapii), 
 
2. je nutné absolvovať výcvik s certifikovaným trénerom ISST, 
3. ďalším krokom je vyplnenie prihlášky (je možné urobiť na výcviku), 
4. splnenie podmienok ako sú uvádzané na stránke ISST  tu (stránka je v angličtine). Tieto podmienky sa týkajú najmä minimálneho  počtu výukových hodín, supervíznych hodín, sedení s pacientom atď. a záverečného hodnotenia sedenia s reálnym pacientom  (prezentované formou videa).
 
 
 
1. 

Ak chcete prísť na workshopy pripravení, môžete si načítať základné informácie o schématerapii: