Workshopy, vzdelávanie a výcvik

Organizujeme workshopy, vzdelávanie a výcvik v schématerapii. Sledujete stránku Slovenského inštitútu schématerapie alebo sa prihláste do nášho newslettera, aby vám neušli nové informácie o vzdelávaní.

Najbližšie akcie

Účastníci výcviku získajú teoretický a praktický základ pre vykonávanie individuálnej schématerapie. Výcvik pozostáva zo 48 hodín, z toho 15 hodín sebaskúsenosti. 

Teoretická časť výcviku zahŕňa oboznámenie sa s teóriou schématerapie, vysvetlenie jednotlivých módov, schém, jadrových potrieb a konceptu limitovaného znovurodičovstva. Účastníci sa naučia aplikovať kognitívne, experienciálne, behaviorálne a imaginačné techniky schématerapie, vrátane práce s chronickými poruchami, poruchami osobnosti, traumatickými spomienkami a pod. 

Praktická a sebaskúsenostná časť výcviku zahŕňa nácvik jednotlivých techník pod supervíziou. 

Absolventi výcviku budú schopní samostatne vykonávať individuálnu schématerapiu.

Lektori výcviku: členovia Slovenského inštitútu schématerapie. 

Program výcviku je schválený Medzinárodnou spoločnosťou pre schématerapiu (ISST).  

Cena: I. modul: 360 EUR, II. modul: 360 EUR

Termín I. modulu: 4. – 7. 5. 2022 

Termín II. modulu: 27. – 30. 7. 2022

Kapacita je aktuálne naplnená, pre najrýchlejšie informácie o ďalších výcvikoch sa prihláste na odber noviniek. 

Pripravujeme

Ak chcete prísť na workshopy pripravení, môžete si načítať základné informácie o schématerapii: