Workshopy, vzdelávanie a výcvik

Organizujeme workshopy, vzdelávanie a výcvik v schématerapii. Sledujete stránku Slovenského inštitútu schématerapie alebo sa prihláste do nášho newslettera, aby vám neušli nové informácie o vzdelávaní.

Najbližšie akcie

Účastníci výcviku získajú teoretický a praktický základ pre vykonávanie individuálnej schématerapie. Výcvik pozostáva zo 40 hodín, z toho 15 hodín sebaskúsenosti. 

Teoretická časť výcviku zahŕňa oboznámenie sa s teóriou schématerapie, vysvetlenie jednotlivých módov, schém, jadrových potrieb a konceptu limitovaného znovurodičovstva. Účastníci sa naučia aplikovať kognitívne, experienciálne, behaviorálne i imaginačné techniky schématerapie, vrátane práce s chronickými poruchami, poruchami osobnosti, traumatickými spomienkami a pod. 

Praktická a sebaskúsenostná časť výcviku zahŕňa nácvik jednotlivých techník pod supervíziou. 

Absolventi výcviku budú schopní samostatne vykonávať individuálnu schématerapiu.

V cene výcviku je aj možnosť zúčastňovať sa pravidelných intervíznych stretnutí s členmi Slovenského inštitútu schématerapie minimálne 1 rok po ukončení výcviku. 

Lektori výcviku: členovia Slovenského inštitútu schématerapie. 

Výcvik bude garantovantovaný garantom Medzinárodnej spoločnosti pre schématerapiu (ISST).  

Cena: I. modul: 240 EUR, II. modul: 320 EUR

Termín I. modulu: 27-29.9.2020 – termín je zrušený kvôli aktuálnej pandemickej situácií,  nový termín výcviku je plánovaný na jar 2021

Termín II. modulu: jar 2021

Počet účastníkov bude limitovaný.

Pripravujeme

Ak chcete prísť na workshopy pripravení, môžete si načítať základné informácie o schématerapii: