Workshopy, vzdelávanie a výcvik

Organizujeme workshopy, vzdelávanie a výcvik v schématerapii. Sledujete stránku Slovenského inštitútu schématerapie alebo sa prihláste do nášho newslettera, aby vám neušli nové informácie o vzdelávaní.

Najbližšie akcie

Účastníci výcviku získajú teoretický a praktický základ pre vykonávanie individuálnej schématerapie. Výcvik pozostáva zo 40 hodín, z toho 15 hodín sebaskúsenosti. 

Teoretická časť výcviku zahŕňa oboznámenie sa s teóriou schématerapie, vysvetlenie jednotlivých módov, schém, jadrových potrieb a konceptu limitovaného znovurodičovstva. Účastníci sa naučia aplikovať kognitívne, experienciálne, behaviorálne i imaginačné techniky schématerapie, vrátane práce s chronickými poruchami, poruchami osobnosti, traumatickými spomienkami a pod. 

Praktická a sebaskúsenostná časť výcviku zahŕňa nácvik jednotlivých techník pod supervíziou. 

Absolventi výcviku budú schopní samostatne vykonávať individuálnu schématerapiu.

V cene výcviku je aj možnosť zúčastňovať sa pravidelných intervíznych stretnutí s členmi Slovenského inštitútu schématerapie minimálne 1 rok po ukončení výcviku. 

Lektori výcviku: členovia Slovenského inštitútu schématerapie. 

Výcvik bude garantovantovaný garantom Medzinárodnej spoločnosti pre schématerapiu (ISST).  

Cena: I. modul: 240 EUR, II. modul: 320 EUR

Termín I. modulu: 27-29.9.2020 – termín je zrušený kvôli aktuálnej pandemickej situácií,  nový termín výcviku je plánovaný na jar 2021

Termín II. modulu: jar 2021

Počet účastníkov bude limitovaný.

Pripravujeme

Naše výcviky sú primárne určené pre odborníkov z praxe, ktorí chcú získať poznatky o schématerapii a naučiť sa techniky a konkrétne postupy, ako ďalej pracovať so svojimi klientmi. Pre účasť vo výcviku, nie je potrebné byť certifikovaným psychoterapeutom s ukončenou CPČ v psychoterapii.
Na vzdelávanie sa môže prihlásiť:
 – frekventanti akýchkoľvek psychoterapeutických výcvikov
 – kolegovia s už ukončeným psychoterapeutickým výcvikom 
 – akýkoľvek ďalší odborníci z radov psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a príbuzných profesií, ktorí sa zaujímajú o schématerapiu. 
 
Ak si nie ste istí, či je toto vzdelávanie pre Vás, pokojne nám napíšte mail na: institutschematerapie@gmail.com
Každý z frekventantov dostane potvrdenie o účasti spolu s kreditmi od Slovenskej komory psychológov. Získa základy z teórie a osvojí si praktické postupy a techniky práce v tej konkrétnej oblasti (skupinová, individuálna schématerapia alebo schématerapia detí a adolescentov…). Súčasťou výcviku sú aj seba-skúsenostné cvičenia konkrétnych techník. Tieto poznatky budú môcť účastníci implemetovať do svojej praxe.
Cieľom vzdelávania je, aby každý účastník bol schopný samostatne pracovať so svojim klientom v rámci schématerapie
Je možné získať medzinárodne uznávaný certifikát v schématerapii, ktorý vydáva Medzinárodná spoločnosť schématerapie ISST. Len tí účastníci, ktorí splnia podmienky stanovené ISST a získajú certifikát, budú môcť používať označenie schématerapeut
Absolventi výcviku budú môcť využívať techniky a postupy schématerapie vo svojej praxi tak, ako ich k tomu oprávňuje ich vzdelanie a kvalifikácia.
1. je potrebné mať povolenie na vykonávanie psychoterapie na Slovensku alebo minimálne byť v procese získania povolenia (t.z. zaradený v CPČ v psychoterapii),
2. je nutné absolvovať výcvik s certifikovaným trénerom ISST,
3. ďalším krokom je vyplnenie prihlášky (je možné urobiť na výcviku),
4. splnenie podmienok ako sú uvádzané na stránke ISST  tu (stránka je v angličtine). Tieto podmienky sa týkajú najmä minimálneho  počtu výukových hodín, supervíznych hodín, sedení s pacientom atď. a záverečného hodnotenia sedenia s reálnym pacientom  (prezentované formou videa).
1.

Ak chcete prísť na workshopy pripravení, môžete si načítať základné informácie o schématerapii: