Workshopy, vzdelávanie a výcvik

Organizujeme workshopy, vzdelávanie a výcvik v schématerapii. Sledujete stránku Slovenského inštitútu schématerapie alebo sa prihláste do nášho newslettera, aby vám neušli nové informácie o vzdelávaní.

Najbližšie akcie

Jedná sa o prvý modul z dvoch. Výcvik bude zameraný na schématerapiu u detí a adolescentov, typické intervencie a špecifiká základných postupov. Výcvik je certifikovaný podľa ISST.

Je to prvý certifikovaný výcvik zo zameraním na schématerapeutickú prácu s deťmi a adolescentmi na Slovensku.

Predchádzajúca skúsenosť so schématerapiou nie je potrebná. Odporúčame si však načítať základné informácie, ktoré nájdete na našej stránke.

Výcvik vedú zahraniční lektori, prekladanie bude zabezpečené. Jedným z lektorov bude Paul Kasyanik, PhD. – certifikovaný tréner a supervízor ISST s 35-ročnou praxou v psychoterapii.  Druhým certifikovaným lektorom bude Elena Romanova, PhD – ďalšia skúsená trénerka a schématerapeutka s dlhoročnou praxou.

Za tento modul obdržíte 18 tréningových hodín.

Cena 1. modulu: 240 eur

Údaje k platbe:  

SK0883300000002401638178, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX, 

variabilný symbol: 29112019, do poznámky uveďte meno a priezvisko

Počet účastníkov: max 40

Prihlásenie:  kliknite prosím sem, prihlásenie bude záväzne potvrdené po pripísaní plat by na náš účet

Miesto konania: Vila Vista, Demänovská dolina, Liptovský Mikuláš

Ubytovanie: účastníci výcviku sa môžu ubytovať so zľavou priamo na mieste konania (cenník). Kontakt: info@vilajasna.sk,v objednávke uveďte, že sa zúčastňujete výcviku

Pripravujeme

Pokračovanie 1. modulu. Výcvik vedú zahraniční lektori, prekladanie bude zabezpečené. Jedným z lektorov bude Paul Kasyanik, Ph.D. – certifikovaný tréner a supervízor ISST s 35-ročnou praxou v psychoterapii.  Druhým lektorom bude Maria Galimzyanova, PhD – certifikovaná pokročilá schématerapeutka a trénerka s dlhoročnou praxou v psychoterapii a poradenstve.

Za tento modul obdržíte 24 tréningových hodín. Spolu s 1. modulom získate 42 výcvikových hodín v schématerapii detí a adolescentov.

Cena 2. modulu: 320 eur

Údaje k platbe:  

SK0883300000002401638178, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX,

variabilný symbol: 30042020, do poznámky uveďte meno a priezvisko

Počet účastníkov: max 40.

Podmienka: absolvovanie 1. modulu

Prihlásenie je len pre účastníkov, ktorí absolvovali 1. modul 

Miesto konania: Vila Vista, Demänovská dolina, Liptovský Mikuláš

Ubytovanie: účastníci výcviku sa môžu ubytovať so zľavou priamo na mieste konania (cenník). Kontakt: info@vilajasna.sk,v objednávke uveďte, že sa zúčastňujete výcviku 

Výcvik bude zameraný na skupinové techniky schématerapie. Viac informácií ešte doplníme.

Naše výcviky sú primárne určené pre odborníkov z praxe, ktorí chcú získať poznatky o schématerapii a naučiť sa techniky a konkrétne postupy, ako ďalej pracovať so svojimi klientmi. Pre účasť vo výcviku, nie je potrebné byť certifikovaným psychoterapeutom s ukončenou CPČ v psychoterapii.
Na vzdelávanie sa môže prihlásiť:
 – frekventanti akýchkoľvek psychoterapeutických výcvikov
 – kolegovia s už ukončeným psychoterapeutickým výcvikom 
 – akýkoľvek ďalší odborníci z radov psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a príbuzných profesií, ktorí sa zaujímajú o schématerapiu 
 
Ak si nie ste istí, či je toto vzdelávanie pre Vás, pokojne nám napíšte mail na: institutschematerapie@gmail.com
Každý z frekventantov dostane potvrdenie o účasti spolu s kreditmi od Slovenskej komory psychológov. Získa základy z teórie a osvojí si praktické postupy a techniky práce v tej konkrétnej oblasti (skupinová, individuálna schématerapia alebo schématerapia detí a adolescentov…). Súčasťou výcviku sú aj seba-skúsenostné cvičenia konkrétnych techník. Tieto poznatky budú môcť účastníci implemetovať do svojej praxe. 
 
Cieľom vzdelávania je, aby každý účastník bol schopný samostatne pracovať so svojim klientom v rámci schématerapie 
 
Je možné získať medzinárodne uznávaný certifikát v schématerapii, ktorý vydáva Medzinárodná spoločnosť schématerapie ISST. Len tí účastníci, ktorí splnia podmienky stanovené ISST a získajú certifikát, budú môcť používať označenie schématerapeut
 
Absolventi výcviku budú môcť využívať techniky a postupy schématerapie vo svojej praxi tak, ako ich k tomu oprávňuje ich vzdelanie a kvalifikácia.
 
 
1. je potrebné mať povolenie na vykonávanie psychoterapie na Slovensku alebo minimálne byť v procese získania povolenia (t.z. zaradený v CPČ v psychoterapii), 
 
2. je nutné absolvovať výcvik s certifikovaným trénerom ISST, 
3. ďalším krokom je vyplnenie prihlášky (je možné urobiť na výcviku), 
4. splnenie podmienok ako sú uvádzané na stránke ISST  tu (stránka je v angličtine). Tieto podmienky sa týkajú najmä minimálneho  počtu výukových hodín, supervíznych hodín, sedení s pacientom atď. a záverečného hodnotenia sedenia s reálnym pacientom  (prezentované formou videa).
 
 
 
1. 

Ak chcete prísť na workshopy pripravení, môžete si načítať základné informácie o schématerapii: