Schématerapia - čo to vlastne je

Schématerapia (z. angl. Schema therapy) je relatívne mladý psychoterapeutický smer.  Často ju môžete nájsť aj pod inými názvami ako napr. terapia zameraná na schémy, schéma terapia, terapia schém a pod. Väčšinou sa pritom jedná o jeden a ten istý smer. Jej história sa začala písať na prelome 80-tych a 90-tych rokov. Za zakladateľa sa považuje Jeffrey E. Young.

Schématerapia integruje prístupy kognitívnej, behaviorálnej, psychodynamickej, gestalt terapie a teórie vzťahovej väzby. Vytvára tak komplexný terapeutický prístup.

Základy schématerapie sú pomerne jednoduché.  Je užitočné poznať päť dôležitých pojmov: 

O každom z nich si môžete prečítať ďalšie informácie. Tieto základy určite využijete, ak ste sa ešte nestretli so schématerapiou a plánujete navštíviť niektorí z našich výcvikových modulov.

Ak skôr hľadáte informácie o efektivite schématerapie, základné zhrnutie nájdete tu:

Mgr. Chupáčová

 

P.S. Nasledujúce video v angličtine v skratke ukazuje, aké sú základy schématerapie.