Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. krajský psychológ, predseda SIST

Slovenský inštitút schématerapie

Je medzinárodne certifikovaným supervízorom schématerapie. Má ukončený výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii v Prahe a v holotropnom dýchaní v St. Helena v Kalifornii. Absolvoval výcvik v individuálnej schématerapii, psychoterapii psychóz, v hypnóze, v gestalt terapii a v biofeedbackových metódach. Je členom americkej psychologickej asociácie aj medzinárodnej spoločnosti schématerapie. Je výkonným riaditeľom Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT a predsedom Slovenského inštitútu schématerapie, pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave aj Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Získal pokročilý medzinárodný certifikát v individuálnej schématerapii (úroveň advanced). Je autorom a spoluautorom desiatok odborných článkov a publikácii ako:

Komunikácia a sebapresadenie, Ako zvládnuť stres, Poruchy osobnosti, Obsedantne kompulzívní porucha a jak se ji bránit, Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch, Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii, atď.